Havuz Ne Sıklıkla İlaçlanmalı?

Bunun için periyodik bir takvim yoktur ama mutlaka özellikle halka açık havuzların günlük olarak analizleri yapılmalı ve gerekli ilaçlanmalar yapılmalıdır.

1-Bu tip işletmelerde,en önemli husus,hijyendir.O nedenle,klor dozajı çok önemlidir.Her 24
saatte bir,tarihi geçmemiş test kitleri ile serbest klor miktarı ölçülmelidir.
2-Havuza,özellikle hanımların bonesiz girmesi engellenmeli ve filtre bakımları sık yapılmalıdır.
3-Klor dozajı,payet veya sıvı şeklinde yapılabiliyor olmasına rağmen,klor dozaj pompası ile
senkronize çalışacak şekilde sıvı olarak yapılması daha uygundur.
4-Yosun çöktürme için,kulanılacak kimyasalın tarifnamesinden istifade edilmelidir.
5-Havuzun başında,havuzdan nasıl yararlanılması gerektiği konusunda uyarı levhası bulun-
malıdır.Vücutta bulunan ter,güneş kremi,ayak kirliliği ( toprak,çamur vs ) vs. gibi olumsuz-
luklar,kimyasl tüketimini artıran unsurlar olduğu için,havuza girenler için,belli kurallar olma-
sı da tabiidir.
6-Havuz hacmine göre seçilmiş olan sirkülasyon pompalarının,tüm suyu,günde kaç defa
sirküle etmesi gerekiyor ise,o kadar sirküle ettirilmelidir.
İlk ifademde de belirttiğim gibi,kimyasallar,bakkal dükkanında satılan tiplerden değil,kalitesi
ve menşei bilinen yerlerden alınmalıdır.

..